צור קשר

דגם AFK

ערכת הסינון האוטומטית של לולאת הפיקוד משמשת לסינון נוזל בקרה מלוכלך שיכול לגרום במהירות לחסימת מסנני בקרה סטנדרטיים ואף גדולים, המשמשים בעיקר ליישומי מים מושבים ונוזלים מלוכלכים עם מוצקים מרחפים רלוונטיים. ערכת הסינון האוטומטית של לולאת הפיקוד מתפקדת בתנאי פעולה קשים, מפחיתה באופן משמעותי את תדירות התחזוקה ומגבירה את אמינות המערכת של מגוף הבקרה, תוך מזעור תופעות של תפקוד לקוי.

חיפוש קטלוג לפי: