צור קשר

מכלול היצרות (אוריפיס)

כאשר נעשה שימוש במכלול היצרות כחלק אינטגרלי ממעגל הפיקוד של מגוף בקרת ספיקה, המכלול מספק את הלחץ ההפרשי (ΔP) הדרוש להנעת נווט בקרת הזרימה. פתיחה וסגירה של הנווט יגרמו למגוף בקרת הזרימה לשניקה בהתאם. הפסד העומד הכולל על פני המגוף מוקטן על ידי מיקום יציאות ההרגשה בקרבת מכלול ההיצרות, על מנת להרגיש את לחץ המורד לפני חזרתו למצב הרגיל. הקוטר הפנימי של מכלול ההיצרות מחושב על פי קוטר המגוף ומגבלת הזרימה הנדרשת.

חיפוש קטלוג לפי: