צור קשר

צינור פיטו

כאשר נעשה שימוש בצינור פיטו כחלק אינטגרלי ממעגל הפיקוד במגוף בקרת ספיקה, הוא מספק את הלחץ ההפרשי (ΔP) להנעת נווט בקרת הזרימה. צינור פיטו להרגשת הזרימה מומלץ ליישומים שבהם השמירה על הפסד עומד נמוך חיונית ונדרשת ספיקה גבוהה יחסית. בשל התפוקה בעלת הלחץ ההפרשי הנמוך שלו, מגוף בקרת ספיקה עם צינור פיטו (דגם 770-j) מיועד לשימוש עם נווט בעל רגישות גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי: