צור קשר

דיאפרגמת חציצה דגם 35d

מכשיר זה משמש להגנה על נפחי פיקוד מרגישי לחץ בנווטים (ובשעונים מורי לחץ) מפני נוזלים מאכלים ביותר, נוזלים בעלי צמיגות גבוהה או נוזלים עם מוצקים מרחפים. הוא כולל שני נפחי פיקוד המופרדים על ידי הדיאפרגמה. לחץ המערכת המורגש מוחדר לאחד הנפחים, תוך הפעלת כוח על הדיאפרגמה ש''מעבירה'' אותו לנפח השני. הנפח השני והנפח בעל יכולת החישה של הנווט מחוברים ביניהם ושניהם מלאים בנוזל לא אגרסיבי ויציב.

חיפוש קטלוג לפי: